Weryfikacja konta - krok po kroku | MYINVESTSTORY.COM

Weryfikacja

UWAGA. Na ten moment weryfikację muszą wykonać osoby, które chcą sprzedawać swoje dolary w kantorze. Osoby, które chcą tylko kupować dolary w kantorze nie muszą przechodzić przez proces weryfikacji.

Weryfikacja tożsamości użytkowników oraz potwierdzenie danych konta bankowego jest podstawowym wymaganiem, aby działać w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Aby dokonać weryfikacji postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Zarejestruj konto w kantorze klikając “Zarejestruj konto” w menu głównym.

2. Po rejestracji zaloguj się na konto i w szczegółach Twojego konta wypełnij dane konta bankowego i konta Perfect Money. Będą one automatycznie się pojawiać w polach podczas składania zlecenia.

3. Następnie po prawej stronie pod panelem użytkownika kliknij w “Dokonaj weryfikacji, by móc sprzedawać dolary”.

4. Uzupełnij wymagane dane oraz dołącz pliki ze skanem lub zdjęciem Twojego dokumentu potwierdzającego tożsamość (obu stron). UWAGA! Proszę zamazać nr PESEL. Zdjęcie/skan musi być czytelne i w dobrej jakości.

5. Proszę wykonać przelew bankowy w kwocie 1 zł wpisując w tytule: “potwierdzenie konta bankowego – Twój login w kantorze” na wskazane konto kantoru w Nest Banku. UWAGA! Przelew musi być wykonany z konta o takich samych danych, jakie widnieją na przesłanych zdjęciach/skanach dokumentu tożsamości. Imię i nazwisko muszą być zgodne. Po pozytywnej weryfikacji kwota 1 zł zostanie zwrócona na konto, z którego została przelana. Jeśli chcesz wykorzystywać kilka różnych kont bankowych do wypłat dolarów, dokonaj przelewu 1 zł z każdego konta osobno. UWAGA. PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI Z KONTA REVOLUT, GDYŻ NA NUMER KONTA Z JAKIEGO PRZYJDZIE PRZELEW NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZWROTU BEZPOŚREDNIO, REVOLUT JEST POŚREDNIKIEM I NUMER KONTA JAKI WIDZIMY NIE JEST BEZPOŚREDNIO KONTEM OSOBY DOKONUJĄCEJ PRZELEWU.

6. Spełnienie punktów 4 i 5 spowoduje zmianę statusu konta na zweryfikowane. Wówczas otworzona zostanie możliwość sprzedaży dolarów w kantorze.